Онлайн счетоводство за фирми

В модерния век на технологии и иновации, който е превзел целия свят, онлайн счетоводството се е превърнало в нужда на всяка фирмена единица за дейността на нейния бизнес. Над 2/3 от всички микро, макро, малки и средни фирми, също така и физически лица, се доверяват на онлайн счетоводните услуги, заради удобствата, функционалностите и предимствата, които те предоставят. Проследяването на паричните потоци е ключово значение за всяка компания, независимо от нейния размер и мащаб. Спазването на всички законови наредби също е предпоставка за успешно ѝ ръководене.

 

Какви са задачите на онлайн счетоводството?

1. Да обработва, съхранява и архивира всяка счетоводна информация, чрез която след това се извършват отчети, баланси и т.н., и се изготвя документация за приходи, разходи, банкови извлечения и още документи, свързани със счетоводството.

2. Да осчетоводява текущи фирмени, стопански и нестопански операции, съобразено с актуалните наредби и счетоводни практики в зависимост от закона.

3. Да изготвя и издава декларации за всеки отчетен месец, когато фирмата е регистрирана по ЗДДС.

4. Да съдейства по време на ревизии и проверки от компетентните данъчни и законови органи.

5. Да изготвя периодични баланси, финансови справки и отчети за приходи, разходи и други, въз основа на които да се осъществява постоянен достъп и реална представа за финансово състояние на даденото предприятие.


За кого е подходящо онлайн счетоводството?

В общи линии този вид счетоводна услуга е предназначена за всеки, които иска да ръководи успешен бизнес, но най-общо казано е подходяща за:

- физически лица, изпълняващи професии на свободна практика;

- търговци на едро и дребно;

- строителни, транспортни и софтуерни фирми;

- маркетинг агенции и фирми, занимаващи се с онлайн дигитална търговия;

companies online accounting

Защо да изберем онлайн счетоводството?

Сега ще ви представим някой основни предимствата, които предлага онлайн счетоводството.

I. Управлявайте бизнеса си, където и да сте.

Едно от може би най-важните предимства, които осигурява софтуерът е, че може да работи на телефон, лаптоп, компютър или всяко друго смарт устройство, за което ще е нужна единствено постоянна и непрекъсната връзка с интернет. Това ще ви позволи да проверявате финансовото състояние на фирмата си, да изготвяте и издавате фактури, разходи, отчети, да проследявате плащания и преводи, да обработвате всички архивирани документи и много други задачи, от всяка точка на света по всяко време на денонощието.


II. Работете с фактури в разнообразни формати и ги манипулирайте по различни начини.

Документите могат да бъдат разпечатвани в А4, А5 или всеки друг размер, за което ще ви е необходим единствено обикновен принтер. Разбира се тази модерна технология предлага и модерни похвати за разпечатване. Вие ще можете да работите с така наречените POS принтери, Bluetooth мобилни принтери и други. Фактурите могат да се изпращат чрез имейл пощи или директно на смарт устройството на клиента, в определен формат като прикачен файл или линк.

 

III. Бъдете в постоянна връзка с вашия счетоводител.

Личното предаване или изпращане на тонове документи чрез куриерски фирми до вашия счетоводител е вече в миналото. Той ще има лесен и постоянен достъп до базата данни на фирмата и ще може да работи с всички документи и да изготвя нужните плащания направо в софтуера за онлайн счетоводство.


 

This site was created using easy wordpress
Web Analytics