Page background title

Всички ваши финансови данни на едно място!

A. Определение и предимства. Онлайн фактурирането е процес на изпращане и получаване на фактури по електронен път, обикновено по интернет. Този метод на фактуриране придоби популярност през последните години поради многобройните си предимства. Някои от предимствата на онлайн факту...
В модерния век на технологии и иновации, който е превзел целия свят, онлайн счетоводството се е превърнало в нужда на всяка фирмена единица за дейността на нейния бизнес. Над 2/3 от всички микро, макро, малки и средни фирми, с...
Един от най-важните критерии за успех и развиване на пълен потенциал на дадена фирма е правилното водене на счетоводството ѝ. ...
Спестяването на средства от излишни покупки е ключов елемент в успешното управление на бизнес. Вместо да се стараете да продавате и/или произвеждате повече продукция с цел увеличаване на печалбите, обърнете особено внима...
Повечето собственици на фирми допускат една съществено важна за бизнеса грешка - стараят се да увеличат продажбите и печалбите си, а в същото време пренебрегват разходите си и не се стараят да ги намалят. В следващите ре...
Избирането на правилна програма за водене на счетоводство е задължителна стъпка, която всеки собственик на фирма трябва да предприеме, за да бъде успешен бизнесът му. ...
  За да работите успешно с периодични разходи в бизнеса си, основното нещо, което трябва да направите е да разберете същността им. Това са разходите, при които плащането се извършва по едно и също време и...
Когато стартирате нов бизнес, повтарящите се разходи в него, ще са минимални на брой - например, ако плащате наем за помещения. Няколко месеца по-късно вие вече може би ще сте инвестирали в някакво оборудване. Като добавите и няколко плана за моб...
Разбирането как да приемате плащания онлайн е ключова част за извеждането на вашия бизнес на следващото ниво. Автоматиз...
В технологичното ежедневие, което заобикаля човечество, почти всички съвременни счетоводители използват програми за електронно счетоводство. Използването на такива програми е една от първите стъпки към модернизация н...
This site was created using easy wordpress
Web Analytics